Mbështetja në punësim

FIFO LLC ka krijuar kanale të bashkëpunimit me shumë partnerë dhe vijuesit e suksesshëm në trajnimet tona i kemi mbështetur në punë praktike apo punësim direkt. Këto janë disa prej kandidatëve që kanë ndjekur trajnimet tona dhe janë bërë pjesë e kompanive partnere, sipas rekomandimit nga FIFO LLC duke përfituar punë praktike apo punësim permanent.