Projekti i trajnimit dhe praktikës në KONTABILITET

Grupet e radhës fillojnë më 17 Tetor 2019

Trajnimi është i orientuar nga praktika. Detyrat realizohen në softuerin e kontabilitetit, ndërsa deklarimi i tatimeve kryhet në sistemin elektronik EDI.

- Gjatë këtij projekti përfshihet planprogrami: Praktika në softuerin e kontabilitetit Pro-Data, bazat e kontabilitetit financiar (kontimi T), interpretimi dhe analiza e pasqyrave financiare, organizimi i shoqërive tregtare në Kosovë dhe deklarimi i tatimeve për ATK (të gjitha llojet e bizneseve).

- Personat që ndjekin trajnimin përfitojnë falas: Licencë të softuerit Pro-Data (valide për 1 muaj), dy programe në pagave në Excel të nevojshme për çdo biznes dhe dokumentet bazë për themelimin e një biznesi të ri.

- Informata shtesë: Projekti zgjatë 6 javë me çmim total prej 120 Euro (përfshihen të gjitha shpenzimet, nuk ka asnjë pagesë tjetër anësore). Mundësohet pagesa edhe me dy këste: 60 Euro në fillim (pas regjistrimit) dhe 60 Euro në javën e katërt (4) të trajnimit. Të gjithë pjesëmarrësit në fund të projektit, do të pranojnë nga një çertifikatë të pjesëmarrjes. Orarin mund t'a zgjedhni përgjatë regjistrimit këtu: www.fifo-ks.com/apliko

Për informata shtesë: +377 44 975 444 (Viber & WhatsApp).

Aplikoni në këtë trajnim përmes plotësimi të këtij formulari > Aplikoni KËTU < !