Projekti i trajnimit dhe praktikës në KONTABILITET

Grupet e radhës fillojnë më 21 Dhjetor 2019

Trajnimi është i orientuar nga praktika. Detyrat realizohen në softuerin e kontabilitetit, ndërsa deklarimi i tatimeve kryhet në sistemin elektronik EDI.

- Gjatë këtij projekti përfshihet planprogrami: Praktika në softuerin e kontabilitetit Pro-Data, bazat e kontabilitetit financiar (kontimi T), interpretimi dhe analiza e pasqyrave financiare, organizimi i shoqërive tregtare në Kosovë dhe deklarimi i tatimeve për ATK (të gjitha llojet e bizneseve).

- Personat që ndjekin trajnimin përfitojnë falas: Licencë të softuerit Pro-Data (valide për 1 muaj), dy programe në pagave në Excel të nevojshme për çdo biznes dhe dokumentet bazë për themelimin e një biznesi të ri.

- Informata shtesë: Projekti zgjatë 6 javë me çmim total prej 120 Euro (përfshihen të gjitha shpenzimet, nuk ka asnjë pagesë tjetër anësore). Mundësohet pagesa edhe me dy këste: 60 Euro në fillim (pas regjistrimit) dhe 60 Euro në javën e katërt (4) të trajnimit. Të gjithë pjesëmarrësit në fund të projektit, do të pranojnë nga një çertifikatë të pjesëmarrjes. Trajnimi mbahet në Prishtinë. Orari është vetëm ditëve të shtuna në orarin 10:00 - 11:30 (pushim 30 minuta) dhe vazhdon në kohën 12:00 - 13:30.

Për informata shtesë: +383 44 975 444 (Viber & WhatsApp).

Aplikoni në këtë trajnim përmes plotësimi të këtij formulari > Aplikoni KËTU < !